7. 6. 2007

Dedičstvo Moravy - vznik nových štátov v Strednej Európe

Rád by som predstavil ďalšiu mapu z mojej dielne. Mapa je skôr schémkou, ktorá vysvetľuje vplyv Veľkej Moravy na vznik novodobých štátov v Strednej Európe - Poľského, Českého a Uhorského kráľovstva. Dedičmi Uhorska sú aj Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, a časť Rumunska (Transylvánia). Historici (českí, poľskí, slovenskí, maďarskí čiastočne) až v 80-tych rokoch 20. storočia si uvedomili, že Čechy, Uhorsko i Poľsko sú (samozrejme v úvodzovkách) kópiou karolínskeho štátu, ktorý však v dobe ich vzniku už neexistoval. Najvýznamnejším spojivkom reťaze sprostredkovania karolínskej kultúry mohla byť Veľká Morava. A nie je to žiadne veľký objav - skôr logická náväznosť histórie - veď Čechy, Uhorsko, ale čiastočne aj Poľsko (cez Krakovsko - Malopoľsko) vznikli na rumovisku Moravy, ktorú oni sami pomohli zničiť. Ale nielen zničiť, skôr z nej čerpať. Čechy boli vazalom Franskej ríše, ale priamym vazalom Moravy (cca 860 až 895), Uhorsko vzniklo priamo na nitrianskej - ostrihomskej časti Moravy. materiálna kultúra, ale hlavne stavba nových štátov dokazuje kontinuitu a náväznosť. Keď si pomyslíme, že státotvorným prvkom Moravy bolo Nitriansko a Moravské kniežatstvo, môžeme trochu s nadsádzkou tvrdiť, že práve dedičstvo našich predkov prispelo k tvorbe nielen Uhorska, ale aj ďalších stredoeurópskych štátov. Uhorsko samozrejme, nikdy by nemohlo vzniknúť za sto rokov od príchodu nomádskeho kmeňového združenia do karpatskej kotliny. Môžeme však závidieť, že starí Maďari dokázali vyťažiť maximum z toho, čo im spoluprácou dobrovoľnou, či nanútenou, predkovia Slovákov a Moravanov dali. Aj tu si však musíme uvedomiť, že Uhorsko, to nie je a nikdy nebol národný štát "niekoho". Uhorsko vzniklo aj s prispením Svätoplukovho dedičstva, a s prispením budúceho slovenského etnika, obyvateľov Nitrianska.
Pozn.: Mapa bola urobená pre prácu "Veľká Morava a jej duchovný vplyv pri formovaní novodobých štátov strednej Európy, autor: Chen Liang" (BFSU, Peking, 2007).

15. 4. 2007

Zánik Avarského kaganátu

Z vlastnej dielne, podľa voľne dostupnej literatúry.
Text k mape som publikoval na BLOG SME.

12. 4. 2007

Mapa menšín a etnických skupín Európy

Zdroj: www.eurominority.org (2004)

Oravská župa 1912


Strečno (Thomas Ender)


Erb Liptovskej župyLiptovská župa 1800


Erb Tekovskej župyTekovská župa 1910


Erb Zemplínskej župyMapa Zemplínskej župy 1913


Erb Šarišskej župy (trochu netradične)


Šarišská župa 1910


Spišská kapitula (Thomas Ender)


Erb Spišskej župySpišská župa ( Spiš - Zips - Szepes )


Uhorsko (rok 1800)18. 3. 2007

Nitrianske kniežatstvo r. 800 až 860Z vlastnej dielne. Podľa viacerých zdrojov.
Samozrejme, mnohé informácie sú hypotetické, osídlenie a hradiská, hrádky, dvorce, sú zaznačené podľa archeologických výskumov. Na mape sú ale zvýraznené nové myšlienky vedeckej obce: dve jedine zachovalé a dnes stojace architektúry z 9. storočia v Strednej Európe - kostol v Kopčanoch a rotunda v Nitrianskej Blatnici. Tiež možné jadrá - centrá Slovienov, ktoré sa vykryštalizovali do Nitrianskeho kniežatstva (Bratislavsko - trnavská oblasť, Stredné Považie Pobedim, Stredná Nitra, samotné Nitriansko, Budúci Tekov, budúci Hont, Ostrihomsko, Spiš. Neuvádzam na mape menšie sídelné celky - Turiec, horné Považie, Liptov, Zvolensko...).
Mapa jasne vymedzuje hranicu medzi Nitrianskom a územím moravských Slovienov. Aj keď sa v tej dobe nedá hovoriť o súčasných národoch, bez akýchkoľvek sporov je potrebné priznať, že podunajskí Slovieni (Marahenii, Moravania) sú priamymi predkami Slovákov a dnešní obyvatelia Slovenska sú dedičmi Nitrianska, a spolu s dnešnými Moravanmi aj spoločnými priamymi dedičmi odkazu Veľkej Moravy. Na druhej strane, ak by sa dokázala dedičná prepojenosť Mojmírovcov s Přemyslovcami, bez ohľadu na to, že Čechy boli podmaneným územím Moravy (aj keď len na niekoľko rokov) a neskôr spolu s maďarskými kmeňmi Moravu politicky aj vojensky zničili, stali by sa aj Čechy nástupcom prvého štátu Slovanov. V skutočnosti sú priamym nástupcom Moravy tak Čechy, Uhorsko, ako aj ranostredoveké Poľsko.

17. 3. 2007

Panónia okolo roku 860Z vlastnej dielne, podľa J. Steinhubela a zdrojov AÚ SAV v Nitre.

14. 3. 2007

Hontianska župa 1800 ( Hont )


14.3.1939 - po hebrejsky a českyAj mapy vedia rozprávať, bez slov. Mapa Slovenskej republiky (1939 až 1945) po hebrejsky. Ako spomienka, aj zaujímavosť. Link.Juhovýchodná Európa v roku 1940 v českom vydaní. Všimnime si Srbsko - bez Vojvodiny a Kosova. Žeby história sa opakovala?