30. 6. 2011

Historická mapa k dejinám Karpatskej kotliny v 5. až 10. storočí z roku 1845


Meyerov historický atlas z roku 1845. Je zaujímavý tým, že sa vzťahuje na našu históriu aj Veľkej Moravy. Je možné si všimnúť veľký nápis Veľkomoravská ríša, sú v nej zaznačené viaceré mestá z našej histórie a aj zvýraznené územie, kde žijú Slováci. Na mnohých dobových historických mapách takú korektnosť nenájdeme.

Mapa z roku 1845 je podklad pre výučbu histórie Uhorska od 5. do 10. storočia.

29. 6. 2011

Uhorsko 1632 (Gerard Mercator)

Des Koenigreichs Ungarn nordwestlicher Theil 1789 (Reilly)

Uhorsko 1683 (Mallet Alain Manesson)

1869: Rozšírenie Slovanov v Turecku a priľahlých oblastiach

AugustHeinrich Petermann, 1869.

Mapa vo vysokom rozlíšení z Wikipédie: TU.

Humorné mapy (blog)Zdroj: Geographer et Large

Dilema hraníc Slovenska

The Royal Geographic Society, september 1919.

Náčrt novej politickej mapy Európy po 1.sv. vojne


Takto boli prezentované nové hranice Európy v USA po 1. svetovej vojne. Mňa zaujali hranice Arménska (o veľkom Arménsku sa uvažovalo pred tým, ako Turci začali voči nim genocídu), Grécka, ktoré kopírovalo etnické hranice aj v západnej časti Turecka, územie pri Bospore, ale aj dve oblasti plebiscitu - juh Východného Pruska a Východ Sliezska, Burgenland na mape nie je uvádzaný ako plebiscitné územie (ako vieme, nakoniec vúčšia časť pripadla po plebiscite Rakúsku a nie Maďarsku).

Leslie's New World Atlas (New York City, New York: Leslie-Judge Company, 1920)


Európa - ako by mala byť - 1916

Takto si predstavoval politické hranice Európy americký autor. Rozdelil Veľkú britániu, Belgicko, vytvoril samostatné Slovinsko. Vytvoril nový štát Laponsko, ale zabudol na Katalánsko. Slovensko a Čechy sú uvedené ako samostatné územia v novej Európe po konci 1. svetovej vojny. Mapa vznikla v roku 1916.

L. P. Benezet, The Story of the Map of Europe (Chicago, Illinois: Scott, Foresman and Company, 1916)

Úpadok Karolínskej ríšeSheperd, William R. Historical Atlas. New York: Henry Holt and Company, 1911.

18. 6. 2011

Unikátna mapa Uhorska - bez Slovenska

Všimnite si túto unikátnu mapu z roku 1607. Vydal ju Jodocus Hondius v Amsterdame na základe predchádzajúcich máp od Gerharda Mercatora.
Je to azda jediná mapa, ktorú som videl, kde pod názvom Hungaria nie je zahrnuté dnešné územie Slovenska v 15. storočí. Hranica Uhorska je znázornená žltou farbou, a mimo hraníc sa nachádza Slovensko, Transylvánia i Chorvátsko.
Je možné, že Slovensko (Horné Uhorsko) bolo považované v tom období za územie Habsburgského Rakúska (po Moháčskej bitke to de facto bolo tak). nečudo, že v tom období, bola Bratislava hlavným mestom Uhorska (habsburgskej časti), slovenská šľachta písala listy po slovensky a latinsky, slovenčina (samozrejme nekodifikovaná a v písomníctve so silnými českými prvkami) sa používala v oficiálnom styku, čo dosvedčujú mnohé archívy.
Aký je však paradox, že existuje mapa, na ktorej je nakreslené Uhorsko v hraniciach dnešného Maďarska, a pritom táto mapa pochádza z 15. storočia.
Určite nejde o územie obsadené Turkami, lebo do Uhorska je zaznačené aj územie preddunajského Maďarska, ktoré Turci neobsadili úplne.

Upravené 26.06.2011:
Ďakujem za príspevok/Thanks for the reaction.

Galgonya napísal:
May be, in Your map drew the boundaries later?
http://www.ideararemaps.com/immagini/2144.JPG
It isn't border line!

Anonymous napísal:
Co sa tej mapy tyka - mam obavy ohladom pouzitej farebnosti - tie farby zlta, ruzova a bledozelena mi az velmi pripominaju dnesne fixky zvyraznovace co sa bezne pouzivaju v kancelariach.
Ta svetla zlta farba bola velmi tazko dosiahnutelna v minulosti - staci sa pozriet na zltu farbu pouzitu na okraji mapy.

Horné Uhorsko na mape

Na mape Uhorska je zvžraznené Horné Uhorsko (Slovensko) z roku 1683 (autor mallet).

Bratislava - Presbourg - od A. M. Malleta (1683)

Uhorsko (a Slovensko samostatne) 1652

Na mape od Nicholasa sansona vydanej v Paríži v roku 1652 je jasne viditeľné hraničné rozdelenie Uhorska na časti. Dnešné Slovensko je zelenou farbou (temer ideálne v dnešných hraniciach) a predstavuje pravdepodobne Horné Uhorsko.

Uhorsko 1646 John Speed: Hungaria


Mapa Johna Speeda, vydané v Londýne v roku 1646.

Matthias Quad: Hungaria (z roku 1592)

Krásne veľa miest a mestečiek z dnešného Slovenska.

Uhorsko 1596 ( Hungaria et Transylvania )

Uhorsko a Transylvánia z roku 1596, autor Giovanni Antonio Magini.

Germania 1561 (zahŕňa Slovensko)

Mapa Nemecka z roku 1561, autor Girolamo Ruscelli. Slovensko je na nej celé, zaznačené mestá Bratislava, Košice, Komárno a ešte jedno... Krásna mapa regiónu.

Mapa Uhorska a Poľska 1550

Mapu vytvoril roku 1550 Sebastian Munster. V dnešnom ponímaní ide o mapu strednej a východnej Európy. Zo Slovenska sú vyznačené mestá Bratislava, Nitra, Ružomberok a Košice, rieky Váh a Hron.

2. 6. 2011

Slovanské hradiská - Bojná


Kvalitných informácií o našej ranostredovekej histórii nie je veľa ani dnes. Tým viac ma potešilo, že existuje informačne bohatá webová stránka o slovanských hradiskách, špecializujúca sa na hradiská a širšiu históriu na našom území. Škoda, že meno autora stránky som nezistil (uvádza starodávne meno Orgoň), ale istotne budú informácie zaujímavé aj pre iných tak, ako pre mňa.


Rád by som odporúčal aj ostatným milovníkom raného stredoveku a dejín našich predkov článok o azda najdôležitejšom sídle, ktorého veľkosť sme ešte nedocenili, či neobjavili úplne - o hradisku v Bojnej na hornej Nitre. Hradisko bolo predchodcom Nitry, a pravdepodobne najdôležitejším sídlom Nitrianskeho kniežatstva pred jeho zlúčením sa s moravským územím. Toto rozsiahle sídlo, centrum moci našich predkov, dokladá existenciu kresťanstva (či kresťanizácie) u nás už na konci 7., resp. začiatkom 8. storočia.

Hradisko v Bojnej

Stránka Slovanské hradiská

9. 3. 2011

Kultúrne centrá starej Moravy (Slovenska)


Žiaľ zdroj tejto dobre urobenej mapky neviem. Pomôže mi niekto s identifikáciou?

Uhorsko v období Osmanského panstva


Thanks to Galgonya.

Evanielické školy v Uhorsku (16.-18. storočie)

Katolícke školy v Uhorsku v 16.-18. storočí

Karpatská kotlina pred príchodom Maďarov z maďarského zdroja


Všimnime si mapu Karpatskej kotliny z maďarského zdroja, ktorá zachycuje situáciu v pravdepodobne 9. storočí. Mapa absolútne korektne uvádza Nitravu, slovanské kmene, ako aj úuzemie pod jurisdikciou Veľkej Moravy (Nagy Morávia). Veľkú Moravu posúva dokonca aj ďalej na juh, ako niektorí súčasní slovenskí historikovia.


Many thanks to Galgonya.

Najstaršia mapa Panónie (aj územia časti Slovenska)


Tabula Peutingeriana (Peutinger table, Peutinger Map) je najstaršou mapou vzťahujúcou sa aj na územie Slovenska a Panónie. Je to sústava obchodných ciest Rímskej ríše, ktorá zuobrazuje Európu, časti Ázie a severnú Afriku. Pôvodne z 3. storočia, revidovaná v 5. storočí a prekreslená mníchom v 13. storočí. Pomenovaná je podľa humanistu Konrada Peutingera.

Many thanks to Galgonya.

22. 2. 2011

9. storočie na maďarských historických mapách


NW Teil des Koenigreichs Ungarn

Veľký štátny znak - erb - Rakúskeho cisárstva (1836)

Piešťanské kúpele

Koenigreich Ungarn

Poľská a maďarská Orava a Spiš pred 1918Obe mapy pochádzajú z nemenovaného poľského zdroja. Prvá mapa ukazuje zmenu hraníc na severe Slovenska a "národnostné" zloženie obyvateľstva podľa maďarského podkladu, druhá mapa je poľského pôvodu. Pre Slovákov bude isto veľkým prekvapením, a najmä tých z Oravy a Spiša, že svorne maďarský aj poľský autor máp ich predkov (okolo roku 1918) označujú za Poliakov, aspoň v časti oboch žúp. To, že maďarské historické mapy sú diplomaticky považované za nepresné, nikoho neprekvapí. No poľské nároky na sever Slovenska podľa tejto mapy, je prisilné "kafé".

Magnae Moraviae Fontes Historici - mapy k prameňom 9. storočiaV roku 1966 až 1971 vydala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně a ČSAV pramene k dejinám raného stredoveku u nás. Obe mapy pochádzajú z tohto diela a sú výborným prameňom k skúmaniu uvedeného obdobia.

Mapy som prevzal z tohto zdroja.

Slovensko a Čechy na prelome 10. storočia


Zaujímavá schematická mapla vývoja nášho územia na sklonku 10. storočia.

Mapa je súčasťou serveru Vlast.cz.

Odporúčam najmä mapovú prílohu detailných historických máp so vzťahom na české územia na tom istom serveri.