7. 6. 2007

Dedičstvo Moravy - vznik nových štátov v Strednej Európe

Rád by som predstavil ďalšiu mapu z mojej dielne. Mapa je skôr schémkou, ktorá vysvetľuje vplyv Veľkej Moravy na vznik novodobých štátov v Strednej Európe - Poľského, Českého a Uhorského kráľovstva. Dedičmi Uhorska sú aj Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, a časť Rumunska (Transylvánia). Historici (českí, poľskí, slovenskí, maďarskí čiastočne) až v 80-tych rokoch 20. storočia si uvedomili, že Čechy, Uhorsko i Poľsko sú (samozrejme v úvodzovkách) kópiou karolínskeho štátu, ktorý však v dobe ich vzniku už neexistoval. Najvýznamnejším spojivkom reťaze sprostredkovania karolínskej kultúry mohla byť Veľká Morava. A nie je to žiadne veľký objav - skôr logická náväznosť histórie - veď Čechy, Uhorsko, ale čiastočne aj Poľsko (cez Krakovsko - Malopoľsko) vznikli na rumovisku Moravy, ktorú oni sami pomohli zničiť. Ale nielen zničiť, skôr z nej čerpať. Čechy boli vazalom Franskej ríše, ale priamym vazalom Moravy (cca 860 až 895), Uhorsko vzniklo priamo na nitrianskej - ostrihomskej časti Moravy. materiálna kultúra, ale hlavne stavba nových štátov dokazuje kontinuitu a náväznosť. Keď si pomyslíme, že státotvorným prvkom Moravy bolo Nitriansko a Moravské kniežatstvo, môžeme trochu s nadsádzkou tvrdiť, že práve dedičstvo našich predkov prispelo k tvorbe nielen Uhorska, ale aj ďalších stredoeurópskych štátov. Uhorsko samozrejme, nikdy by nemohlo vzniknúť za sto rokov od príchodu nomádskeho kmeňového združenia do karpatskej kotliny. Môžeme však závidieť, že starí Maďari dokázali vyťažiť maximum z toho, čo im spoluprácou dobrovoľnou, či nanútenou, predkovia Slovákov a Moravanov dali. Aj tu si však musíme uvedomiť, že Uhorsko, to nie je a nikdy nebol národný štát "niekoho". Uhorsko vzniklo aj s prispením Svätoplukovho dedičstva, a s prispením budúceho slovenského etnika, obyvateľov Nitrianska.
Pozn.: Mapa bola urobená pre prácu "Veľká Morava a jej duchovný vplyv pri formovaní novodobých štátov strednej Európy, autor: Chen Liang" (BFSU, Peking, 2007).