21. 7. 2009

Slovinci podľa Slovincov (patríme k nim?)

Na tejto veľmi zaujímavej mape sa pozrieme do minulosti očami slovinských, niekdajších susedov. Fialovou farbou Slovinci označujú ich predkov v 7. storočí, podľa mapy je tam zahrnuté aj územie dnešného Slovenska. Zaujímavé je aj označenie územia Samovej ríše.
kedysi som sa rozprával na tému histórie s jedným slovinským priateľom. Tvrdil, že Samo, ale aj Pribina a Koceľ sú "ich" králi, pričom vedel, že Pribina prišiel k Blatenskému jazeru z Nitry.
Nechcem robiť závery k vyššie uvedenej mape, ale je skutočne zaujímavé si pozrieť a vnímať aj pohľad z inej strany, aj o našej histórii. len na okraj - ak povieme Slovenska zastava, okrem dĺžňov je táto veta totožná s slovenčine i slovinčine. S dodatkom, že oni nazývajú Slovensko - Slovaška.