27. 11. 2008

Franská ríša podľa zdroja z roku 1900


Mapa Franskej ríše podľa amerického zdroja z roku 1900. Na mape je zobrazená aj Morava, s miestnym historicky dochovaným názvom MARAVANI. Územie je vykreslené korektne, s hranicami dnešného západného Slovenska a Moravy. Názov Bohemia môžeme akceptovať, ak uvažujeme o rozpätí mapy až do roku 1000. Mapa tak, ako iné kvalitné mapy zo začiatku 20. storočia uvádza lokalitu Praga, avšak nie jediné doložené názvy na našom území v 9. storočí Brezalauspurc, Nitravu či Dowinu. V Panónskej marke nevieme o Pribinovi a jeho dŕžave v rámci Franskej ríše.

Vcelku, mapa je na svoju dobu, kedy vznikla, veľmi korektná. zaujímavá, so vzťahom k našim stredoeurópskym a slovenským dejinám. Ak mám byť korektný ja, chýba mi zmienka o maďarských kmeňoch v oblasti.

Zdroj: http://www.culturalresources.com/MP_Century17.html

Autor mapy, atlas: The Century Atlas of the World, Prepared under the Superintendence of Benjamin E. Smith, A.M., Managing Editor of the Century Dictionary, Editor of the Century Cyclopedia of Names, Fellow of the American Geographic Society, Etc. Published by The Century Co., New York, 1900.

Historické mapy - software pre každého


Na internete som našiel vynikajúci software historických máp v animáciách, ktorý zdarma ponúka na stiahnutie autor FrankLodge@atlasofworldhistory.com. Pokiaľ dobre rozumiem, software je určený pre výučbu histórie na amerických školách, a vznikom v spolupráci s Ministerstvom školstva USA v štáte New Jersey.

Software odporúčam, po zorientovaní sa je možné si pozrieť vcelku presne zobrazené mapy v časovej postupnosti v animáciách napríklad v období rokov 900 až 1000 n.l., aj s Veľkou Moravou, čo pri amerických zdrojoch nie je také bežné.

Atlas nájdete na stránke http://www.atlasofworldhistory.com

Software je zdarma, jedinečné svojho druhu. Odporúčam.