9. 3. 2011

Kultúrne centrá starej Moravy (Slovenska)


Žiaľ zdroj tejto dobre urobenej mapky neviem. Pomôže mi niekto s identifikáciou?

Uhorsko v období Osmanského panstva


Thanks to Galgonya.

Evanielické školy v Uhorsku (16.-18. storočie)

Katolícke školy v Uhorsku v 16.-18. storočí

Karpatská kotlina pred príchodom Maďarov z maďarského zdroja


Všimnime si mapu Karpatskej kotliny z maďarského zdroja, ktorá zachycuje situáciu v pravdepodobne 9. storočí. Mapa absolútne korektne uvádza Nitravu, slovanské kmene, ako aj úuzemie pod jurisdikciou Veľkej Moravy (Nagy Morávia). Veľkú Moravu posúva dokonca aj ďalej na juh, ako niektorí súčasní slovenskí historikovia.


Many thanks to Galgonya.

Najstaršia mapa Panónie (aj územia časti Slovenska)


Tabula Peutingeriana (Peutinger table, Peutinger Map) je najstaršou mapou vzťahujúcou sa aj na územie Slovenska a Panónie. Je to sústava obchodných ciest Rímskej ríše, ktorá zuobrazuje Európu, časti Ázie a severnú Afriku. Pôvodne z 3. storočia, revidovaná v 5. storočí a prekreslená mníchom v 13. storočí. Pomenovaná je podľa humanistu Konrada Peutingera.

Many thanks to Galgonya.