11. 3. 2007

LAZARUS: TABULA HUNGARIAE"Najstarší zachovaný mapový obraz celého Slovenska je na mape Uhorska "Tabula Hungariae", ktorú zostavil roku 1513 talian Lazar Roseti, sekretár ostrihomského arcibiskupa. Mapa bola vydaná až po jeho smrti roku 1528. Nemá však sieť zemepisných súradníc. Historici sa rozchádzajú v názore na mierku, ktorá je 1:1 093 000 alebo 1:1 200 000. Kresba situácie je pootočená o 45 stupňov, čomu sa pripisujú aj chyby neskorších autorov vychádzajúcich z tejto mapy. Ako prvá zachytáva asi 260 slovenských miest, hradov a dedín, väčšina názvov je napísaná v slovenčine. Obsahuje niekoľko nepresností, napríklad v spojení niektorých riek (Váhu s Popradom a pod.). Je prvá, ktorá správne zachytáva tok Dunaja a jeho riečnu sieť."
(text prevzatý z: Richrd Tóth, veľmi dobre napísaný text).