26. 9. 2009

Trilógia máp k Trianon - u a krátke zamyslenie sa
Bez komentáru, azda len spomeniem že mne sa osobne páči druhá mapa. Mnohí na Slovensku kritizujeme, že takéto mapy majú Maďari povyliepané v kanceláriách, bytoch či na autách. No vieme si predstaviť, že by v slovenských bytoch visela čo len mapa Slovenska na čestnom mieste s tematikou žúp a nádherných dievčat v krojoch? Niekedy mi pripadá, že od Kalinčiakovho románu Reštavrácia sme sa stále ďaleko dopredu nepohli... Tieto mapy som nedal ako kritiku Maďarov, ale nás samotných. A píšem to preto, aby ste ma v tom jasne pochopili. Byť hrdý na svoje dedičstvo neznamená sústavne búšiť pästičkami do slamených susedov. Byť hrdý na svoje dedičstvo znamená najprv ho vnímať, chápať, vážiť si ho, a tým aj sám seba. To je prvý krok k tomu, čo si zaslúžime a čo naozaj sme. Staroveký kultúrny ľud. (Spomenul som si na nedávno objavený rímsky poklad na Bratislavskom hrade, na neuveriteľné kultúrne poklady z Bojnej, na kostolík v Kopčanoch, na zbúranú sochu našj cisárovnej Márie Terézie, ktorú dúfam odhalí raz slovenský prezident, na prvú banskú akadémiu na svete a na všetko ostatné).

Železnice Rakúskeho cisárstva (časť Uhorsko)

Mapa vierovyznaní Habsburgskej ríše 1881

Politická mapa 9. storočia


Mapa je prevzatá z maďarského zdroja (ktorý si žiaľ nepamätám). V podstate na autorov je celkom korektná, sú v nej zaznačené všetky historicky dokumentované sídla a politické hranice regiónu z pohľadu vtedajších franských zdrojov. Len pre informáciu.

Ghettá okolo Slovenska - len ako memento

Koľko slovenských občanov sme predali do týchto táborov smrti?

Zdroj: US Holocaust memorial Museum

Výboje "starých Maďarov"


Znie mi priam absurdne krásne, keď v nadpise tejto mapy píšem o "starých Maďaroch". To len ako memento a pre rozmýšľanie tým, ktorí tak nenávidia samozrejme nekorektný názov "starí Slováci". No keď sme už pri tom, je korektný názov "starí Maďari respektíve starí Česi", ktoré sa tak často používajú v publikáciách "renomovaných" historikov? je potom aj pojem "renomovaný historik" na Slovensku korektný? Týmto posielam pozdrav renomovanému historikovi dr. Kováčovi a ďalším, kiež by v stredoeurópskom meradle s kolegami skúsili dohodnúť názvoslovie a nájsť východisko z tejto situácie, aby som nemusel nadpisy článkov písať v úvodzovkách.

Mapa samozrejme neobsahuje údaj, kedy "starí Maďari" s výbojmi skončili - porážkou pri rieke Lech neďaleko Augsburgu v roku 955.

Vojenská mapa habsburského cisárstva z roku 1898

Habáni na Slovensku v 16. a 17. storočí - Hutterian Communities in Slovakia and Moravia


O Habánoch aj tu: www.foruminst.sk/publ//interethnica/4/interethnica4_uvod_4.pdf

Mapa Spiša z roku 1939 - Karte der Zips von Johann Loisch