19. 1. 2009

Nukleárny odpad

Na veľmi zaujímavej stránke http://www.worldmapper.org/ možno nájsť svet a aj Slovensko v inom vyobrazení, ako ho vodíme na klasických mapách. Hore na ukážke sú najväčší "producenti" jadrového odpadu. Túto mapu som zvolil preto, lebo Slovensko je na nej dosť viditeľné. Nájdete ho?