18. 3. 2007

Nitrianske kniežatstvo r. 800 až 860Z vlastnej dielne. Podľa viacerých zdrojov.
Samozrejme, mnohé informácie sú hypotetické, osídlenie a hradiská, hrádky, dvorce, sú zaznačené podľa archeologických výskumov. Na mape sú ale zvýraznené nové myšlienky vedeckej obce: dve jedine zachovalé a dnes stojace architektúry z 9. storočia v Strednej Európe - kostol v Kopčanoch a rotunda v Nitrianskej Blatnici. Tiež možné jadrá - centrá Slovienov, ktoré sa vykryštalizovali do Nitrianskeho kniežatstva (Bratislavsko - trnavská oblasť, Stredné Považie Pobedim, Stredná Nitra, samotné Nitriansko, Budúci Tekov, budúci Hont, Ostrihomsko, Spiš. Neuvádzam na mape menšie sídelné celky - Turiec, horné Považie, Liptov, Zvolensko...).
Mapa jasne vymedzuje hranicu medzi Nitrianskom a územím moravských Slovienov. Aj keď sa v tej dobe nedá hovoriť o súčasných národoch, bez akýchkoľvek sporov je potrebné priznať, že podunajskí Slovieni (Marahenii, Moravania) sú priamymi predkami Slovákov a dnešní obyvatelia Slovenska sú dedičmi Nitrianska, a spolu s dnešnými Moravanmi aj spoločnými priamymi dedičmi odkazu Veľkej Moravy. Na druhej strane, ak by sa dokázala dedičná prepojenosť Mojmírovcov s Přemyslovcami, bez ohľadu na to, že Čechy boli podmaneným územím Moravy (aj keď len na niekoľko rokov) a neskôr spolu s maďarskými kmeňmi Moravu politicky aj vojensky zničili, stali by sa aj Čechy nástupcom prvého štátu Slovanov. V skutočnosti sú priamym nástupcom Moravy tak Čechy, Uhorsko, ako aj ranostredoveké Poľsko.

17. 3. 2007

Panónia okolo roku 860Z vlastnej dielne, podľa J. Steinhubela a zdrojov AÚ SAV v Nitre.

14. 3. 2007

Hontianska župa 1800 ( Hont )


14.3.1939 - po hebrejsky a českyAj mapy vedia rozprávať, bez slov. Mapa Slovenskej republiky (1939 až 1945) po hebrejsky. Ako spomienka, aj zaujímavosť. Link.Juhovýchodná Európa v roku 1940 v českom vydaní. Všimnime si Srbsko - bez Vojvodiny a Kosova. Žeby história sa opakovala?

12. 3. 2007

II. vojenské mapovanie UhorskaMapy Uhorska z II. vojenského mapovania (1819 až 1869) je možné si prezrieť na stránke Arcanum: Magyarország katonai felmérés
Dá sa zvládnuť aj bez znalosti maďarčiny v tomto odseku: A II. katonai felmérés.

Svet podľa PtolemaiaÚzemie dnešného Slovenska bolo po prvý krát už zakreslené na rímskych mapách. nečudo, veď jeho malá časť patrila priamo do Rímskej ríše, a celé Západné Slovensko bolo predpolím Ríma. Na jednej z máp, ktoré zakreslil Claudius Ptolemaius (87 - 150 n.l.), je uvedený ako obchodné centrum aj Trenčín pod názvom Leukaristos (Laugarício). Tu predkladám len na pripomenutie kópiu mapy sveta aj s našou časťou Európy, ktorá bola vydaná podľa Ptolemaioveho diela Cosmographia v Ulme Lienhartom Holle v roku 1482. Celý projekt Sveta podľa Ptolemaia aj s uvedenou mapou je na stránke Ptolemy´s World
A zabudol som dodať, možno je škoda, že Marcovi Aureliovi sa nepodarilo naplniť plány o
pripojenie nášho územia k Rímskej ríši. Jeho nástupcu už zaujímali iné teritória, ako germánske
Západné Karpaty.11. 3. 2007

LAZARUS: TABULA HUNGARIAE"Najstarší zachovaný mapový obraz celého Slovenska je na mape Uhorska "Tabula Hungariae", ktorú zostavil roku 1513 talian Lazar Roseti, sekretár ostrihomského arcibiskupa. Mapa bola vydaná až po jeho smrti roku 1528. Nemá však sieť zemepisných súradníc. Historici sa rozchádzajú v názore na mierku, ktorá je 1:1 093 000 alebo 1:1 200 000. Kresba situácie je pootočená o 45 stupňov, čomu sa pripisujú aj chyby neskorších autorov vychádzajúcich z tejto mapy. Ako prvá zachytáva asi 260 slovenských miest, hradov a dedín, väčšina názvov je napísaná v slovenčine. Obsahuje niekoľko nepresností, napríklad v spojení niektorých riek (Váhu s Popradom a pod.). Je prvá, ktorá správne zachytáva tok Dunaja a jeho riečnu sieť."
(text prevzatý z: Richrd Tóth, veľmi dobre napísaný text).

Šarišská župa 1800


Erb Novohradskej župyLevoča (Thomas Ender)


Nitrianska župa 1800


Maďarská národnosť v Karpatskej kotline - švédsky zdrojŠvédska stránka uvádza veľmi tvrdú kritiku na potrianonské rozdelenie Uhorska. Len pre zaujímavosť.

Návrh A. Popovici na Spojené štáty Veľkého Rakúska z 1906Veľmi zvláštne, nerealistické návrhy na spravodlivejšie štátoprávne usporiadanie Rakúsko - Uhorska vznikali začiatkom 20. storočia. Na mapke hore vidno rekonštrukciu návrhu rumunského národovca Aurela C. Popovici z roku 1906 na vytvorenie „Die Vereinigten Staaten von Groß-Österreich“, teda Spojených štátov Veľkého Rakúska.

Slovensko podľa návrhu malo byť menšie, v svojich etnických hraniciach, pod názvom "Slowakenland", dá sa preložiť ako Slovenská krajina, či "Slovnské okolie", ako sa aj kedysi plánovalo...

Rumunské vnímanie Monarchie je vidno na vtesnaní Maďarska do jeho etnických hraníc, avšak vytvorenia samostatnej Krajiny Sekelov, maďarskej enklávy v rumunských Karpatoch.
 
Zaujímavý je link priamo na autorov mapy.

Zdroj: T. Griesbacher, Graz. Link vyššie.

Vojenská mapa TATRY


Vojenská mapa LUČENEC


Trenčianska župa


Trenčianska župa, Turiec


Bratislavská župa 1913


Bratislavská župa


Veľká Morava - český vektorSchematická mapa Veľkej Moravy s jasnou orientáciu na českého prijímateľa a český pohľad na históriu. pekne spracovaná mapa z dielne portálu Českej televízie. Pre podrobné štúdie je však povrchná.A aby som nebol neobjektívny ja, tu pridávam "slovenský" pohľad na Veľkú Moravu, príliš ťahajúci jadro ríše k Zemplínu a maďarskej puszte. 

Mapa Veľkej MoravyPomerne kvalitná mapa Veľkej Moravy z českého zdroja (žiaľ, neviem autora). Všimnime si zaznačenie mnohých historíckých miest a národov (kmeňov). Chýba mi zmienka o Ostrihome, akú úlohu malo územie Ostrihomu v preduhorskom období. Jedna z najlepších máp pre 9. storočie.

Národnosti Rakúsko - Uhorska v 1911Zdroj: "Distribution of Races in Austria-Hungary" , The Historical Atlas by William R. Shepherd, 1911

JV Európa v roku 900 (zdroj publikovaný v 1903)zdroj: The Atlas To Freeman's Historical Geography, Edited by J.B. Bury, Longmans Green and Co. Third Edition 1903

Mapa - územný vývoj Veľkej Moravy (855-892)Mapka vcelku objektívne znázorňuje územné jadro Pomoravia a Nitrianska (červená), ako aj Svätoplukove výboje a rozšírenie vplyvu a podmanenie si Čiech, Panónie (zelená), Krakovska, Sliezska a Lužíc (bežová). Tento "štátny" útvar predkov Slovákov a Moravanov bol neskôr nazvaný východnými historikmi Veľká Morava. Na mape jasne vidno, že Morava sprostredkovala karolínsky model štátu pre budúce stredoeurópske kráľovstvá - Uhorsko, Čechy, Poľsko. Veľká Morava žila v Uhorsku, systém žúp, riadenie štátu a celková filozofia rímskej civilizácie jasne poukazuje na dedičstvo slovienskej minulosti.

Zaujímavé je, že zdroj, ktorý túto mapu uvádza na svojich stránkach MORAVIA MAGNA poukazuje na teóriu previazanosti rodov Mojmírovcov a Pŕemyslovcov. Polemická, ale zaujímavá teória by tak načrtla pokračovanie a dedičstvo mojmírovskej Moravy nielen v Čechách, ale aj Poľsku a našom Uhorsku (cez manželstvá Arpádovcov s Přemyslovcami). Teórie nepodložené, ale otvorené na diskusiu. O tom hostória je.

10. 3. 2007

Okrem máp... Najstarší kostol v Strednej Európe je na Slovensku - KOPČANYRekonštrukcia kostola v Kopčanoch - magazín Archeologie 1/2005, autor: Pavel Zoch


To, čo sa tušilo, je pravdou. Archeologické a kunsthistorické výskumy potvrdzujú, že najstaršou stojacou stavbou, objektom, architektúrou v Strednej Európe je kostolík sv. Margity Antiochijskej V Kopčanoch.

Je neuveriteľné, a vlastne logické, že kostol z 9. storočia, ktorý bol postavený v období Veľkej Moravy, dnes ako jediný z tohto slávneho obdobia našich dejín stojí práve na Slovensku pri hraniciach s dnešnou Moravou. 

Kostol bol spoločným nominačným projektom SR a ČR navrhnutý na zápis do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO (aj Ducové - časť Kostolec).

Možno zabúdame na slávnu lokalitu Rotundy v Nitrianskej Blatnici, ktorej časť nadzemného muriva je veľkomoravského pôvodu.
Autor fotografie: Ľuboš Vodička (viď linky)LINKY:

Kopčany - výskum kostola sv. Margity Antiochijskej- vynikajúca stránka

3D rekonstrukce možné podoby jediného dosud stojícího velkomoravského kostela v Kopčanech na Slovensku sv. Margita Antiochijská

Obnova: Románske kostoly Slovenska

Obnova: Skvost sakrálnej architektúry Slovenska - Kopčany

Bytčiansky kaštieľ - Thomas Enger


Erb Turčianskej stoliceMapa Turčianskej stolice (1800)


Erb Užhorodskej župyUžhorodská župa v 1913 (Ung - Bereg - Ugocsa)


Vojenská mapa Užhorod


Erb Trenčianskej župy
Všimnime si veľké rozdiely v župných erboch Trenčína, ktoré sú z dvoch rôznych zdrojov.