27. 11. 2008

Franská ríša podľa zdroja z roku 1900


Mapa Franskej ríše podľa amerického zdroja z roku 1900. Na mape je zobrazená aj Morava, s miestnym historicky dochovaným názvom MARAVANI. Územie je vykreslené korektne, s hranicami dnešného západného Slovenska a Moravy. Názov Bohemia môžeme akceptovať, ak uvažujeme o rozpätí mapy až do roku 1000. Mapa tak, ako iné kvalitné mapy zo začiatku 20. storočia uvádza lokalitu Praga, avšak nie jediné doložené názvy na našom území v 9. storočí Brezalauspurc, Nitravu či Dowinu. V Panónskej marke nevieme o Pribinovi a jeho dŕžave v rámci Franskej ríše.

Vcelku, mapa je na svoju dobu, kedy vznikla, veľmi korektná. zaujímavá, so vzťahom k našim stredoeurópskym a slovenským dejinám. Ak mám byť korektný ja, chýba mi zmienka o maďarských kmeňoch v oblasti.

Zdroj: http://www.culturalresources.com/MP_Century17.html

Autor mapy, atlas: The Century Atlas of the World, Prepared under the Superintendence of Benjamin E. Smith, A.M., Managing Editor of the Century Dictionary, Editor of the Century Cyclopedia of Names, Fellow of the American Geographic Society, Etc. Published by The Century Co., New York, 1900.

Historické mapy - software pre každého


Na internete som našiel vynikajúci software historických máp v animáciách, ktorý zdarma ponúka na stiahnutie autor FrankLodge@atlasofworldhistory.com. Pokiaľ dobre rozumiem, software je určený pre výučbu histórie na amerických školách, a vznikom v spolupráci s Ministerstvom školstva USA v štáte New Jersey.

Software odporúčam, po zorientovaní sa je možné si pozrieť vcelku presne zobrazené mapy v časovej postupnosti v animáciách napríklad v období rokov 900 až 1000 n.l., aj s Veľkou Moravou, čo pri amerických zdrojoch nie je také bežné.

Atlas nájdete na stránke http://www.atlasofworldhistory.com

Software je zdarma, jedinečné svojho druhu. Odporúčam.

23. 2. 2008

Stalinova mapa rozdelenia Nemecka

Frankfurter Allgemeine Zeitung zverejnili 10.3.2007 informáciu, podľa ktorej bola v ruských štátnych archívoch nájdená mapa rozdelenia nemeckých východných území medzi Poľsko a Rusko, priamo naskicovaná sovietskym diktátorom J. V. Stalinom. Z mapy je možné vyčítať, že Stalin nemal príliš detailné cítenie, aj keď hrubé obrysy "jeho" návrhu sú takmer totožné so súčasnou východnou poľskou hranicou a nástupníckymi štátmi bývalého ZSSR.

Zaujímavá je hranica medzi Nemeckom a Poľskom, ktorú Stalin v roku 1944 navrhoval na hranici rieky Odra. Konečná hranica tak, ako ju poznáme dnes, vznikla až v roku 1945 na jaltskej konferencii. Hranicu opäť "posunul" na západ Stalin len preto, aby Poliakom kompenzoval historické územie Lwowa, ktoré pripadlo Sovietom.

Niekdajšie Sliezsko bolo pred 1000 rokmi súčasťou novovznikajúceho poľského kráľovstva, ale posledných 700 rokov na tomto území žili Nemci, ktorí sa posúvali stáročia na východ vo viacerých prisťahovaleckých vlnách. Do roku 1945 bolo územie považované za typicky nemecké. Stalinovými ťahmi na mapách boli neprávom premiestnené milóny ľudí, bez ohľadu na národnosť.

Mapa nie je slovacikum, ale je na nej vidieť sever Slovenska v rámci vtedajšej ČSR. Čo je zaujímavé, Stalin sa pravdepodobne nezamýšľal nad odtrhnutím časti česko-slovenského územia (Podkarpatskej Rusi), keďže na mape nie je takýto návrh hranice zobrazený. Za povšimnutie stojí aj malé územie na severe Čiech, ktoré patrí k Poľsku a Stalin pravdepodobne uvažoval o jeho pridružení povojnovej ČSR.

Mapa je prevzatá z novín FAZ, viď link na originálny článok aj na grafickú prílohu.

Etnická mapa Kosova a problém slovenských máp

Mapa síce nemá nič spoločné so Slovenskom, ale je malým príspevkom k novej geopolitickej situácii v Európe a k vzniku nového štátu na mape sveta.

V súvislosti s postojom Slovenska k uznaniu / neuznaniu Kosova ako nezávislého štátu po prvý krát za ostatných 60 rokov vznikla veľmi zaujímavá situácia v geografii a zobrazovaniu Európy - ak dnes vydá kartografická spoločnosť mapu Európy vo Francúzsku či Veľkej Británii, bude odlišná od tej, ktorú vydá slovenská kartografická spoločnosť. Odlišnosť bude v tom, že na tej našej mape by mal byť o jeden štát menej. Som zvedavý, ako sa s týmto problémom vysporiada napríklad Európska Únia, ktorá vydáva mapy štátov EÚ - v anglickej verzii bude Kosovo nezávislé, a v slovenskej nie?

Jeden by povedal - nie Kosovo, ale Kocúrkovo... aspoň, že má naša diplomacia tých slávnych 120 dní na rozmyslenie (pardon, "pozorovanie situácie").

Mapa hlavných trás ropy vo vzťahu k Slovensku

V súčasnosti sa uvažuje s výstavbou viacerých trás ropovodov do Európy severnou aj balkánskou cestou. Na juhu pripravuje výstavbu Albanian-Macedonian-Bulgarian Oil Corporation (AMBO), registrovaná v USA. Ropovod Adria vyýsti na chorvátskom pobreží v termináli Omišalj.

Pokiaľ ide o Slovensko, budeme si musieť zvyknúť že ruská ropa v budúcnosti bude mať viacero trás na výber. Sila Slovenska ako tranzitnej krajiny zoslabne, aj keď bude stále hrať dôležitú časť na mape tranzitu energií a surovín z východu na západ Európy.

Pre väčšie rozlíšenie kliknúť na mapu.

Zdroj: http://www.vitalgraphics.net/balkan.cfm

29. 1. 2008

Čínska mapa: Boje o Bratislavu


Dnes by som sa rád podelil o jedno "slovacikum". Na obrázku je mapa čínskej proveniencie, ktorá znázorňuje boj o Bratislavu a okolie na sklonku druhej svetovej vojny. Schválne, kto vie zistiť, kde na mape sa nachádza naše hlavné mesto? Malá pomôcka: možno ho nájsť podľa dátumu vstupu sovietskych vojsk - 4.4.1945. mapa znázorňuje západ Slovenska, časť Rakúska, Maďarska a Moravy.