22. 2. 2011

9. storočie na maďarských historických mapách


NW Teil des Koenigreichs Ungarn

Veľký štátny znak - erb - Rakúskeho cisárstva (1836)

Piešťanské kúpele

Koenigreich Ungarn

Poľská a maďarská Orava a Spiš pred 1918Obe mapy pochádzajú z nemenovaného poľského zdroja. Prvá mapa ukazuje zmenu hraníc na severe Slovenska a "národnostné" zloženie obyvateľstva podľa maďarského podkladu, druhá mapa je poľského pôvodu. Pre Slovákov bude isto veľkým prekvapením, a najmä tých z Oravy a Spiša, že svorne maďarský aj poľský autor máp ich predkov (okolo roku 1918) označujú za Poliakov, aspoň v časti oboch žúp. To, že maďarské historické mapy sú diplomaticky považované za nepresné, nikoho neprekvapí. No poľské nároky na sever Slovenska podľa tejto mapy, je prisilné "kafé".

Magnae Moraviae Fontes Historici - mapy k prameňom 9. storočiaV roku 1966 až 1971 vydala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně a ČSAV pramene k dejinám raného stredoveku u nás. Obe mapy pochádzajú z tohto diela a sú výborným prameňom k skúmaniu uvedeného obdobia.

Mapy som prevzal z tohto zdroja.

Slovensko a Čechy na prelome 10. storočia


Zaujímavá schematická mapla vývoja nášho územia na sklonku 10. storočia.

Mapa je súčasťou serveru Vlast.cz.

Odporúčam najmä mapovú prílohu detailných historických máp so vzťahom na české územia na tom istom serveri.