30. 6. 2011

Historická mapa k dejinám Karpatskej kotliny v 5. až 10. storočí z roku 1845


Meyerov historický atlas z roku 1845. Je zaujímavý tým, že sa vzťahuje na našu históriu aj Veľkej Moravy. Je možné si všimnúť veľký nápis Veľkomoravská ríša, sú v nej zaznačené viaceré mestá z našej histórie a aj zvýraznené územie, kde žijú Slováci. Na mnohých dobových historických mapách takú korektnosť nenájdeme.

Mapa z roku 1845 je podklad pre výučbu histórie Uhorska od 5. do 10. storočia.

29. 6. 2011

Uhorsko 1632 (Gerard Mercator)

Des Koenigreichs Ungarn nordwestlicher Theil 1789 (Reilly)

Uhorsko 1683 (Mallet Alain Manesson)

1869: Rozšírenie Slovanov v Turecku a priľahlých oblastiach

AugustHeinrich Petermann, 1869.

Mapa vo vysokom rozlíšení z Wikipédie: TU.

Humorné mapy (blog)Zdroj: Geographer et Large

Dilema hraníc Slovenska

The Royal Geographic Society, september 1919.

Náčrt novej politickej mapy Európy po 1.sv. vojne


Takto boli prezentované nové hranice Európy v USA po 1. svetovej vojne. Mňa zaujali hranice Arménska (o veľkom Arménsku sa uvažovalo pred tým, ako Turci začali voči nim genocídu), Grécka, ktoré kopírovalo etnické hranice aj v západnej časti Turecka, územie pri Bospore, ale aj dve oblasti plebiscitu - juh Východného Pruska a Východ Sliezska, Burgenland na mape nie je uvádzaný ako plebiscitné územie (ako vieme, nakoniec vúčšia časť pripadla po plebiscite Rakúsku a nie Maďarsku).

Leslie's New World Atlas (New York City, New York: Leslie-Judge Company, 1920)


Európa - ako by mala byť - 1916

Takto si predstavoval politické hranice Európy americký autor. Rozdelil Veľkú britániu, Belgicko, vytvoril samostatné Slovinsko. Vytvoril nový štát Laponsko, ale zabudol na Katalánsko. Slovensko a Čechy sú uvedené ako samostatné územia v novej Európe po konci 1. svetovej vojny. Mapa vznikla v roku 1916.

L. P. Benezet, The Story of the Map of Europe (Chicago, Illinois: Scott, Foresman and Company, 1916)

Úpadok Karolínskej ríšeSheperd, William R. Historical Atlas. New York: Henry Holt and Company, 1911.