15. 5. 2009

Zmeny hraníc Uhorska, ktoré ostali len na mape

Ďalšia vynikajúca mapa, ktorá ukazuje situáciu predchádzajúcu rozdeleniu Uhorska. Again thanks to Galagonya, this map is taken probably from the same source as indicated in my previous post.

Na mape si možno všimnúť politické zámery delenia Uhorského kráľovstva, ktoré sa nikdy neuskutočnili. O týchto zámeroch vo vzťahu k Benešovi som už písal na niektorom v predchádzajúcich vstupoch. Všimnime si tzv. Banešov či Masarykov koridor, ktorého cieľom bolo spojenie Česko-Slovenska a Juhoslávie. Koridor mal byť pripojený k územiu vtedajšej ČSR a zahŕňal oblasť dnešného Burgenlandu a západnej časti Maďarska.
Musím v tejto súvislosti spomenúť, že ČSR vymenila s Poľskom časť slovenského územia Oravy za niektoré obce v karvinskej oblasti.
Ďalším územím, ktoré mohlo pripadnúť ČSR je oblasť Mátry až po Sárospatak (Šarišský Potok), toto územie bolo dokonca obsadené v roku 1919 na krátku dobu čs. armádou.
Nároky Rumunska a Juhoslávie, zaznačené na mape nekomentujem.

Uhorsko - národnostná mapa podľa Lipského (1829)


Many thanks for this excellent map to Galagonya from Hungary.
The link for his site
The source: A kárpát-medencei magyar kisebbségi kérdés a harmadik évezred küszöbén szerk. és az előszót írta C. Tóth János. - Salgótarján : Nógrád M. Tud Ismeretterjesztő Egyes. : Humanitas Stúdió, 2001. - 150 p. : ill., térk. ; 23 cm/