18. 6. 2011

Uhorsko (a Slovensko samostatne) 1652

Na mape od Nicholasa sansona vydanej v Paríži v roku 1652 je jasne viditeľné hraničné rozdelenie Uhorska na časti. Dnešné Slovensko je zelenou farbou (temer ideálne v dnešných hraniciach) a predstavuje pravdepodobne Horné Uhorsko.