23. 2. 2008

Etnická mapa Kosova a problém slovenských máp

Mapa síce nemá nič spoločné so Slovenskom, ale je malým príspevkom k novej geopolitickej situácii v Európe a k vzniku nového štátu na mape sveta.

V súvislosti s postojom Slovenska k uznaniu / neuznaniu Kosova ako nezávislého štátu po prvý krát za ostatných 60 rokov vznikla veľmi zaujímavá situácia v geografii a zobrazovaniu Európy - ak dnes vydá kartografická spoločnosť mapu Európy vo Francúzsku či Veľkej Británii, bude odlišná od tej, ktorú vydá slovenská kartografická spoločnosť. Odlišnosť bude v tom, že na tej našej mape by mal byť o jeden štát menej. Som zvedavý, ako sa s týmto problémom vysporiada napríklad Európska Únia, ktorá vydáva mapy štátov EÚ - v anglickej verzii bude Kosovo nezávislé, a v slovenskej nie?

Jeden by povedal - nie Kosovo, ale Kocúrkovo... aspoň, že má naša diplomacia tých slávnych 120 dní na rozmyslenie (pardon, "pozorovanie situácie").

5 komentárov: