23. 2. 2008

Stalinova mapa rozdelenia Nemecka

Frankfurter Allgemeine Zeitung zverejnili 10.3.2007 informáciu, podľa ktorej bola v ruských štátnych archívoch nájdená mapa rozdelenia nemeckých východných území medzi Poľsko a Rusko, priamo naskicovaná sovietskym diktátorom J. V. Stalinom. Z mapy je možné vyčítať, že Stalin nemal príliš detailné cítenie, aj keď hrubé obrysy "jeho" návrhu sú takmer totožné so súčasnou východnou poľskou hranicou a nástupníckymi štátmi bývalého ZSSR.

Zaujímavá je hranica medzi Nemeckom a Poľskom, ktorú Stalin v roku 1944 navrhoval na hranici rieky Odra. Konečná hranica tak, ako ju poznáme dnes, vznikla až v roku 1945 na jaltskej konferencii. Hranicu opäť "posunul" na západ Stalin len preto, aby Poliakom kompenzoval historické územie Lwowa, ktoré pripadlo Sovietom.

Niekdajšie Sliezsko bolo pred 1000 rokmi súčasťou novovznikajúceho poľského kráľovstva, ale posledných 700 rokov na tomto území žili Nemci, ktorí sa posúvali stáročia na východ vo viacerých prisťahovaleckých vlnách. Do roku 1945 bolo územie považované za typicky nemecké. Stalinovými ťahmi na mapách boli neprávom premiestnené milóny ľudí, bez ohľadu na národnosť.

Mapa nie je slovacikum, ale je na nej vidieť sever Slovenska v rámci vtedajšej ČSR. Čo je zaujímavé, Stalin sa pravdepodobne nezamýšľal nad odtrhnutím časti česko-slovenského územia (Podkarpatskej Rusi), keďže na mape nie je takýto návrh hranice zobrazený. Za povšimnutie stojí aj malé územie na severe Čiech, ktoré patrí k Poľsku a Stalin pravdepodobne uvažoval o jeho pridružení povojnovej ČSR.

Mapa je prevzatá z novín FAZ, viď link na originálny článok aj na grafickú prílohu.