2. 1. 2010

Deutsche SprachinselnPo roku 1945 odišlo zo Slovenska okolo 150 tisíc slovenských spoluobčanov, ktorých materinským jazykom bola nemčina. Nie som si vedomý, že by na odchádzajúcom obyvateľstve bolo páchaných toľko zverstiev ako u českých susedov. Ich odchod bola škoda pre mnohé regióny Slovenska, ktoré spoluvytvárali stáročia.

Hore uvedená (tretia v poradí) mapa Slovenska je z tejto stránky. Vyčítam jej autorom tak ne-nemeckú nedôslednosť, no možno si občerstviť jazykové oblasti karpatských Nemcov na Slovensku.

Veľmi zaujímavá stránka obce Nitrianske Pravno (Deutsch-Proben) uvádza ďalšie dve mapky stredoslovenského regiónu s tematikou histórie karpatských Nemcov.

Žiadne komentáre: