26. 9. 2009

Výboje "starých Maďarov"


Znie mi priam absurdne krásne, keď v nadpise tejto mapy píšem o "starých Maďaroch". To len ako memento a pre rozmýšľanie tým, ktorí tak nenávidia samozrejme nekorektný názov "starí Slováci". No keď sme už pri tom, je korektný názov "starí Maďari respektíve starí Česi", ktoré sa tak často používajú v publikáciách "renomovaných" historikov? je potom aj pojem "renomovaný historik" na Slovensku korektný? Týmto posielam pozdrav renomovanému historikovi dr. Kováčovi a ďalším, kiež by v stredoeurópskom meradle s kolegami skúsili dohodnúť názvoslovie a nájsť východisko z tejto situácie, aby som nemusel nadpisy článkov písať v úvodzovkách.

Mapa samozrejme neobsahuje údaj, kedy "starí Maďari" s výbojmi skončili - porážkou pri rieke Lech neďaleko Augsburgu v roku 955.