26. 9. 2009

Politická mapa 9. storočia


Mapa je prevzatá z maďarského zdroja (ktorý si žiaľ nepamätám). V podstate na autorov je celkom korektná, sú v nej zaznačené všetky historicky dokumentované sídla a politické hranice regiónu z pohľadu vtedajších franských zdrojov. Len pre informáciu.