11. 3. 2007

Návrh A. Popovici na Spojené štáty Veľkého Rakúska z 1906Veľmi zvláštne, nerealistické návrhy na spravodlivejšie štátoprávne usporiadanie Rakúsko - Uhorska vznikali začiatkom 20. storočia. Na mapke hore vidno rekonštrukciu návrhu rumunského národovca Aurela C. Popovici z roku 1906 na vytvorenie „Die Vereinigten Staaten von Groß-Österreich“, teda Spojených štátov Veľkého Rakúska.

Slovensko podľa návrhu malo byť menšie, v svojich etnických hraniciach, pod názvom "Slowakenland", dá sa preložiť ako Slovenská krajina, či "Slovnské okolie", ako sa aj kedysi plánovalo...

Rumunské vnímanie Monarchie je vidno na vtesnaní Maďarska do jeho etnických hraníc, avšak vytvorenia samostatnej Krajiny Sekelov, maďarskej enklávy v rumunských Karpatoch.
 
Zaujímavý je link priamo na autorov mapy.

Zdroj: T. Griesbacher, Graz. Link vyššie.

Žiadne komentáre: