12. 3. 2007

Svet podľa PtolemaiaÚzemie dnešného Slovenska bolo po prvý krát už zakreslené na rímskych mapách. nečudo, veď jeho malá časť patrila priamo do Rímskej ríše, a celé Západné Slovensko bolo predpolím Ríma. Na jednej z máp, ktoré zakreslil Claudius Ptolemaius (87 - 150 n.l.), je uvedený ako obchodné centrum aj Trenčín pod názvom Leukaristos (Laugarício). Tu predkladám len na pripomenutie kópiu mapy sveta aj s našou časťou Európy, ktorá bola vydaná podľa Ptolemaioveho diela Cosmographia v Ulme Lienhartom Holle v roku 1482. Celý projekt Sveta podľa Ptolemaia aj s uvedenou mapou je na stránke Ptolemy´s World
A zabudol som dodať, možno je škoda, že Marcovi Aureliovi sa nepodarilo naplniť plány o
pripojenie nášho územia k Rímskej ríši. Jeho nástupcu už zaujímali iné teritória, ako germánske
Západné Karpaty.