11. 3. 2007

JV Európa v roku 900 (zdroj publikovaný v 1903)zdroj: The Atlas To Freeman's Historical Geography, Edited by J.B. Bury, Longmans Green and Co. Third Edition 1903

Žiadne komentáre: