10. 3. 2007

Erb Trenčianskej župy
Všimnime si veľké rozdiely v župných erboch Trenčína, ktoré sú z dvoch rôznych zdrojov.