11. 3. 2007

Mapa - územný vývoj Veľkej Moravy (855-892)Mapka vcelku objektívne znázorňuje územné jadro Pomoravia a Nitrianska (červená), ako aj Svätoplukove výboje a rozšírenie vplyvu a podmanenie si Čiech, Panónie (zelená), Krakovska, Sliezska a Lužíc (bežová). Tento "štátny" útvar predkov Slovákov a Moravanov bol neskôr nazvaný východnými historikmi Veľká Morava. Na mape jasne vidno, že Morava sprostredkovala karolínsky model štátu pre budúce stredoeurópske kráľovstvá - Uhorsko, Čechy, Poľsko. Veľká Morava žila v Uhorsku, systém žúp, riadenie štátu a celková filozofia rímskej civilizácie jasne poukazuje na dedičstvo slovienskej minulosti.

Zaujímavé je, že zdroj, ktorý túto mapu uvádza na svojich stránkach MORAVIA MAGNA poukazuje na teóriu previazanosti rodov Mojmírovcov a Pŕemyslovcov. Polemická, ale zaujímavá teória by tak načrtla pokračovanie a dedičstvo mojmírovskej Moravy nielen v Čechách, ale aj Poľsku a našom Uhorsku (cez manželstvá Arpádovcov s Přemyslovcami). Teórie nepodložené, ale otvorené na diskusiu. O tom hostória je.