8. 3. 2007

Rumuni podľa niektorých maďarských teóriíAj mapy vedia rozprávať o rozporuplných teóriách. Podľa tejto mapy z maďarského zdroja, ale publikovanej Francúzmi (vidno autorov obrázku) sídlili Rumuni v 11. storočí kdesi na území dnešného Albánska, južného Grécka a provincie Kosovo. Maďarský zdroj vysvetľuje touto mapkou, že Rumuni nemajú právo na Transylvániu. Samozrejme, každý seriózny historik, geograf, jazykovedec, etnológ atď. by asi ťažko prijal tézu, že predkovia Rumunov v 11. storočí boli v týchto končinách. Tu ale krásne vidno, ako je možné mapy využiť na "politické" ciele a za "spravodlivosť". Myslím, že seriózna maďarská veda je už oveľa ďalej, aby sa upínala na takéto teórie. Slováka zaujme priznanie "slovenského etnika" v 11. storočí v svojich hraniciach, aj keď ešte v nedávnej minulosti aj Slovákov niekotrí historici hľadali všade, len nie tam, kde boli. A iní tvrdili, že vôbec neboli. Táto mapka je len maličkým občerstvením, že aj väčšie národy ako sú Slováci musia dokazovať svoju existenciu voči iným.

Žiadne komentáre: