7. 3. 2007

Pozsony (Bratislavský región)

2 komentáre:

Anonymný povedal(a)...

Mál len jednu poznámku k textu autora: často používa pri popise mám slovo "korektný". Mapy však nie sú korektné, len dobové - týka sa to všetkých historizujúcich máp - hranice rôznych štátnych útvarov,mien národov aj ich umiestňovanie je v súlade s názormi doby v ktorej vznikli - preto je "urb antiqua" na južnej Morave, aj keď vôbec nie je dodnes známe, kde to mesto bolo, franská ríša je "dotvorená" tak, aby zodpovedala stavu z 20. storočia - napr. hraniciam Rakúska v rámci monarchie. Mapy sú v skutočnosti plné nekorektností, omylov aj zámerne nesprávne uvedených údajov. Nemožno ich považovať za "historické pramene" k dobe ktorú zobrazujú, len k dobe v ktorej vznikli.

Anonymný povedal(a)...

Zjavne uhorsky zamerany autor